Komu pomáháme

Komu pomáháme

  • těhotné ženy
  • těhotné matky s dětmi do sedmi let věku
  • matky s dětmi do sedmi let věku

Služba je poskytována těhotným ženám a matkám od 18 let věku. Mohou být přijaty zájemkyně s místem trvalého pobytu kdekoliv v ČR.

V azylovém domě může být ubytováno 7 matek s dětmi, celkem 14 lůžek.

Přednostně je sociální služba v azylovém domě určena těhotným ženám v tísni, v jakémkoliv stadiu těhotenství, které se v souvislosti s těhotenstvím ocitly v tíživé životní situaci, ztrácejí bydlení a sociální zázemí. Pro tyto ženy může být v průběhu roku v azylovém domě rezervován jeden pokoj.

Při rozhodování o přijetí zájemkyně s postižením jsou kritériem provozně-technické možnosti azylového domu (v azylovém domě není bezbariérový přístup). O přijetí rozhoduje  ředitelka po dohodě s vedoucí sociální pracovnicí azylového domu.

V případě volné kapacity může být přijata také matka se staršími dětmi. O přijetí rozhoduje ředitelka po dohodě s vedoucí sociální pracovnicí azylového domu.

 

Důvody pro odmítnutí zájemkyně o službu aneb koho musíme odmítnout

Poskytování sociální služby může být odmítnuto:

  1. Pokud zájemce žádá službu, kterou dané zařízení neposkytuje,

2. Z kapacitních důvodů,

3. Pokud to vylučuje zdravotní stav zájemce v případě, že:zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

– zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
– osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci,
– chování osoby by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. stavy dekompenzovaného psychiatrického onemocnění, intoxikace, závislosti),

4. Po dobu 6 měsíců od vypovězení smlouvy z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.