Jednorázové aktivity

TÁNÍ LEDŮ

Cílem projektu je příprava a realizace smysluplně prožitého dne pro 100 až 120 dětí. Program dne probíhá v přírodě a jeho snahou je zprostředkovat dětem pohled na pozitivní lidské hodnoty a pomoci dětem ujasnit si vlastní postoj k nim.

 

Realizováno ve spolupráci s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Pagoda Nový Jičín


 

POHÁDKA NEJEN PRO DĚTI

Projekt zahrnuje přípravu a realizaci pohádkového představení pro děti a podporuje rodinu i vztahy mezi rodiči a dětmi prostřednictvím společně prožívané tvořivé aktivity.

 


CESTA VE SVÍTÁNÍ

Cílem projektu je nabídnout mladým lidem od 15 do 30 let prostor k setkání, vzájemnému sdílení i sebepoznání při společné zážitkové aktivitě. Pro mladé lidi je připraven večer se společným programem a pak den v přírodě plný překvapení, zážitků i tichého zamyšlení.

Realizováno ve spolupráci s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Pagoda Nový Jičín