Moderní technologie a život v rodině

Srdečně Vás zveme na 

 

Uskuteční se ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 15.30 hodin v sále azylového domu v Hamrech u Hlinska

Psycholožka Mgr. Zuzana Říhová si připravila téma:

Vliv sociálních sítí a moderních technologií na život v rodině.

Zveme Vás na besedu s diskusí o přínosech a rizicích digitálního světa a o tom, jak si doma uchovat zdravý způsob komunikace.

K dopravě na přednášku je možné využít hromadnou autobusovou linku v 15:12 hod. ze zastávky škola Resslova Hlinsko.

Podrobnosti najdete v pozvánce.