Dotek a hra v životě dítěte

V březnu se v azylovém domě konala přednáška psycholožky Mgr. Zuzany Říhové, která se týkala role doteku a hry v životě dítěte v jednotlivých vývojových obdobích.

Přednáška byla určena jak klientkám azylového domu, tak široké veřejnosti a setkala se s kladným ohlasem.