Tréninkové zaměstnání

V rámci tréninkového zaměstnání v projektu Začít znovu klientky azylového domu pravidelně vykonávají také drobné domácí práce týkající se úklidu společných prostor. Takových prací se v azylovém domě najde vždycky dost, jako ostatně v každé domácnosti. Maminky se tak pravidelně podílejí na úklidech kuchyně nebo žehlení prádla domu.