Letní jarmark na Veselém kopci

Pracovnice azylového domu se v červenci zúčastnily tradičního letního jarmarku na Veselém kopci u Hlinska. V našem stánku si příchozí mohli zakoupit výrobky naší organizace a tím přispět na provoz azylového domu. Mohli se také seznámit s hlavní myšlenkou organizace a její činností.

Děkujeme za návštěvu i každé milé setkání.