Příležitost zdokonalit se

Klientky azylového domu mají v rámci projektu Začít znovu, který nabízí tréninkové zaměstnávání klientek, také příležitost zdokonalit se ve svých počítačových dovednostech. Musí totiž  každý měsíc připravovat na počítači výkaz docházky a tak prakticky trénovat práci s tabulkovým editorem.