Skautské povzbuzení

Velkým povzbuzením pro nás byl pozdrav od skautského oddílu z Verměřovic. V rámci kampaně Štědrý dar pro betlémské děti přispěli na provoz našeho azylového domu penězi, které dostali pro rozdávání Betlémského světla v rámci své obce. Udělali tak radost hned dvakrát – lidem ve své obci a také nám.

Děkujeme za toto poselství vánoční radosti i krásné lidské vstřícnosti.