Vítaná skautská návštěva

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni navštívil o prázdninách skautský oddíl z Kameniček, který nedaleko tábořil. Skauti ochotně a s elánem přiložili ruku k dílu a pomohli při natírání plotu, sekání trávy a další práci na zahradě, což obyvatelé domu rádi přivítali. Nejmenší obyvatele azylového domu zase potěšily jejich dárky v podobě plyšáků.

Děkujeme za pomoc a milou návštěvu.