Výběrové řízení – správce

Nadační fond Betlém nenarozeným vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

SPRÁVCE AZYLOVÉHO DOMU

Adresa zařízení: Azylový dům pro těhotné ženy v tísni, Hamry 107, 539 01 Hlinsko

 

Nabízíme:

 • flexibilní forma zaměstnání – zkrácený úvazek ve výši 0,5 (20 hodin týdně)
 • smluvní mzda (14 000 – 15 000 Kč hrubé mzdy na poloviční úvazek)
 • prostor pro tvůrčí práci

 

Požadavky na pracovní pozici:

 • orientace v problematice zajištění optimálního technického stavu budovy
 • samostatnost, loajalita, organizační schopnosti, komunikativnost
 • schopnost práce na PC a práce s internetem na velmi dobré úrovni
 • trestní a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

 

Pracovní náplň:

Odpovědnost za provozuschopnost domu po stránce technické a stavební s možností využití dodavatelských služeb, konkrétně např.:

 1. zajištění stavu budovy a pozemku ve stejném či zlepšujícím se stavu,
 2. zajištění prevence a odstraňování všech havarijních situací v areálu azylového domu, včetně oblasti PO,
 3. zajišťování revizí (HP, elektro, plynové kotle, tlakové nádoby, herní prvky apod.),
 4. kontrola plynové kotelny, solární panely; výstupy/doporučení zjištěné ze spotřeby elektrické energie, plynu, vody,
 5. investiční záležitosti v dané oblasti, příprava podkladů pro výběrová řízení,
 6. v případě potřeby zajišťování funkčnosti počítačové sítě a přidružených periferních zařízení,
 7. vedení související administrativy…atd.

 

Předpokládaný nástup dohodou.

 

Požadované podklady:

1) Strukturovaný životopis

2) Písemná vize, plán, na co byste se zaměřil a jaký byste zvolil systém nebo organizaci práce v případě, že byste byl přijat (v délce max. 3000 znaků bez mezer),

Obojí zasílejte pouze elektronicky na email: holenova@nfbetlem.cz

do předmětu e-mailu uveďte heslo: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.

 

Výběrové řízení proběhne dvoukolově. Do prvního kola budou zařazeni uchazeči, kteří doručí požadované podklady. Do druhého kola k osobnímu pohovoru budou přizváni pouze vybraní uchazeči z prvního kola na základě zaslaných podkladů.

Výběrové řízení se uskuteční v azylovém domě v Hamrech. O termínu budou vybraní uchazeči předem informováni.

 

Kontaktní údaje:

Marcela Holeňová, holenova@nfbetlem.cz, tel.: 732 171 373
Adresa zařízení: Azylový dům pro těhotné ženy v tísni, Hamry 107, 539 01 Hlinsko
Aktualizace: 17. 3. 2020