Kurz rozvoje osobnosti pro matky

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

Vás srdečně zve na

Kurz “ROSE”

Kurz rozvoje osobnosti pro matky

s lektorkou Mgr.Irenou Smékalovou

Kurz zahrnuje celkem 5 setkání.

 

CÍLE KURZU:

  • objevit své hřivny
  • získat větší rovnováhu a sebejistotu ve svých životních rolích
  • posílit svou sebeúctu a naučit se říct “NE” neprioritním záležitostem
  • rozvinout rovnocennou komunikaci s ostatními bez manipulace


TÉMATA:

  • Jak nám naše představy a představy druhých brání prožívat přítomný okamžik
  • Jak uzdravit sebeúctu a získat sebedůvěru
  • Jak zvládat v životě stres
  • Jak komunikovat s druhými čitelně. Jak říkat ne, když myslím ne. Vezměme odpovědnost za svůj život do svých rukou.
  • Objevme svůj vnitřní potenciál a naučme se tvořit životní vize a přetvářet je v cíle


TERMÍNY KONÁNÍ KURZU:

9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5.2022

čas: 9:00 -11:30

Místo: Obecně prospěšná společnost Dlaň životu,

Sokolská třída 244/27, Ostrava

přihlášení a informace o kurzu: poradna@dlanzivotu.cz