7. díl – Honzíkova cesta

Také si z dětství vybavujete tuto milou knížku od Bohumila Říhy? Já na ni skoro zapomněla, ale připomněl mi ji náš dobrovolník – pomocník Honzík. To když se vydal na cestu, aby – lidičkám z azylového domu – pomohl, když jsme potřebovali. Jednou to bylo rozbité auto, jindy bylo potřeba dovézt věci pro děti a potřetí zas… Jeho dobré skutky mě vedly k tomu, abych Vám i o něm pověděla v našem miniseriálu.

Marná sláva, jsme nyní sice hodně doma a opouštíme ho jen v nutných záležitostech – ale ty se objevují a pak je potřeba najít človíčka, který by v nich pomohl. A věřím, že všichni známe ten pocit, když se můžeme na někoho obrátit s prosbou o pomoc v naléhavosti a on nás neodmítne. Moc nám to všem přeji, a to nejen v době rouškové. (A kdo snad tu možnost nemáte, zkuste se obrátit na nás. 🙂 Neumíme všechno, ale jsme snaživí. 🙂 )

Děkujeme, Honzo, a přejeme samé šťastné cesty.

Pavla Glogarová – s pozdravem na cestu