Brigáda dobrovolníků bez dobrovolníků

Pracemi na zahradě byla zahájena opět netradiční „brigáda dobrovolníků“ bez dobrovolníků. Jelikož se dobrovolníci kvůli vládním opatřením nemohou v současné době brigád účastnit, pokusili se je „napodobit“ samotní obyvatelé a některé pracovnice azylového domu.

Na zahradě se věnovali úpravě terénu a poté pracovali v obchůdku, který je součástí azylového domu.

Nechybělo ani tradiční milé občerstvení a dobrý oběd. Všem patří velké poděkování.