Cena Křesadlo

I letos jsme nominovali ochotné lidi s dobrým srdcem, kteří pomáhají lidem v našem azylovém domě, na cenu Křesadlo.

Za Azylový dům pro těhotné ženy v tísni jsme nominovali tři dobrovolnice. Jedna z nich –  paní Zdeňka Nováková – nás pak potěšila krásnou fotografií, kterou bychom rádi s Vámi sdíleli.

Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří nám pomáhají.

Mgr. Pavla Glogarová, vedoucí domu