Cesta ve svítání

Druhý víkend v červnu jsme pozvali mladé od 13 do 20 let na tradiční setkání Cesta ve svítání. Během pátečního večera a soboty měli účastníci možnost společně se zamyslet nad pravými hodnotami života, tábořit v přírodě, obdivovat krásný východ slunce a vzájemně se sdílet.

V sobotním odpoledni odjíždělo spokojených 25 mladých účastníků. A my máme radost, že dobrá věc se podařila.