Děkujeme tiskárně Optys

Děkujeme tiskárně Optys za její trvalou podporu při zajištění tisku našich výročních zpráv. Také letos nám je vytiskla zdarma jako dar.

Děkujeme!

Nahlédněte do naší výroční zprávy.