Dobrodružná cesta po zahradě azylového domu

Do projektu Cesta mateřstvím jsou od letošního roku zařazeny nové aktivity, které maminkám pomáhají podněcovat přirozený psychomotorický vývoj dětí. Odborná pracovnice, která má realizaci těchto aktivit na starosti, se v dubnu zaměřila na rozvoj pohybových dovedností a poznávání okolního světa.

Na dobrodružné cestě po zahradě azylového domu se děti setkaly s překážkami, které bylo nutné zdolat. Maminky zase načerpaly inspiraci, jak s dětmi trávit společný čas.