Dohled na dětmi jako vítaná pomoc

V rámci projektu Cesta mateřstvím nabízíme maminkám dohled nad dětmi v průběhu těch aktivit, které vyžadují soustředěnou pozornost matky. Takovou aktivitou bývají pravidelné skupinové a individuální terapie. Pracovnice projektu v bezpečném prostředí sálu nebo zahrady azylového domu stráví s dětmi čas hrou, čtením pohádek nebo malováním. Maminky si mezitím mohou s paní terapeutkou pohovořit o tom, co je tíží nebo plánovat své cíle do budoucna.

Seznamte se s našim azylovém domem pro matky s dětmi.