Dopis bývalé klientky

Milý personále, moje náhradní rodinko…“ tak začínal dopis, který jsme v azylovém domě dostali od jeho bývalé klientky.

Slova díků, která maminka vyjádřila dopisem, jsou krásnou zpětnou vazbou pro všechny zaměstnance domu. Společně se všichni snažíme nabízet maminkám pomocnou ruku ve všech oblastech a motivovat je k dosažení jejich cílů. S některými maminkami zůstáváme v kontaktu i po jejich odchodu prostřednictvím projektu Naděje, o kterém se můžete také více dozvědět na našich webových stránkách.

Seznamte se blíže s našim azylovým domem.