Letní pozdrav z azylového domu

Protože lidská nouze žádné prázdniny nemá, také v letních měsících otvírá azylový dům své dveře maminkám v tísni a jejich dětem. Od svého otevření v něm našlo pomoc, podporu a zázemí již 161 maminek a 213 dětí.

Děkujeme, že nám svými dary i pomocí pomáháte vracet naději maminkám a úsměv jejich dětem.