Milý balíček

Do azylového domu zas jednou dorazil milý balíček. Z velké části obsahoval bavlněné oblečení pro nejmenší, holčičky i kluky.

Děkujeme paní Marušce Málkové za její krásný dar, povzbudivý dopis i nabídku další spolupráce. Těšíme se.

Přečtěte si o našem Azylovém domě pro těhotné matky v tísni více.