Možnost podílet se na rozvoji svého dítěte

Azylový dům nabízí v projektu Cesta mateřstvím klientkám možnost aktivně se podílet na rozvoji svého dítěte, a to formou setkání s odborným pracovníkem.

Tato setkání probíhají za účasti matky i dítěte a jejich program odpovídá vždy aktuálním potřebám dětí. Odborný pracovník předává maminkám praktické rady a dovednosti, jak v daném věku s dítětem pracovat, aby se rozvíjelo a hra je bavila.

Na fotografii malý Danielek právě objevil kouzlo dřevěných hraček…