Na návštěvě v Domově pro dětský život

Pracovnice našeho azylového domu přijaly pozvání na Den otevřených dveří v azylovém domě Domov pro dětský život v Příložanech na Vysočině. Založila jej organizace Na počátku a oslavil již 25. výročí svého otevření. Návštěva byla milou příležitostí k popovídání si s kolegyněmi odjinud a k výměně zkušeností při poskytování pomoci těhotným ženám a matkám v náročné životní situaci.