Na poradě v azylovém domě

Také pracovnice azylového domu se pravidelně scházejí na poradách pracovního týmu. Během nich společně promýšlejí co nejefektivnější podporu jednotlivých klientek, kterým je v azylovém domě aktuálně poskytována sociální služba. Projednávají také organizační záležitosti a plánují budoucí akce.

Přečtěte si o azylovém domě pro matky s dětmi v tísni více.