Návštěva dobrovolníků plná práce, her i přátelství

Poslední květnovou sobotu se naši dobrovolníci po déletrvající “koronavirové” přestávce opět vypravili na pravidelnou brigádu do azylového domu, tentokrát přesněji na zahradu domu.

Práce na ní bylo dost a dost a příležitostí ke hrám dětí také. Došlo i na výborný oběd v trávě. Když večer po dnu plném sluníčka, práce i přátelství dobrovolníci spokojeně odjížděli, mávala jim krásně posekaná zahrada i vděční obyvatelé azylového domu.

Děkujeme za návštěvu!