Několikeré díky

Děkujeme Nadaci Dobré dílo sester Boromejek. Poskytla nám dar, díky kterému jsme mohli pořídit přívěsný vozík pro potřeby azylového domu.

Při nákupu vozíku děkujeme za dobré tipy k nakupování panu L. Koukalovi a za ochotné jednání a slevu firmě paní Duškové –  https://www.privesylitovel.cz.

Konečně děkujeme také panu Kincovi, který nám velkoryse nabídl brambory k uskladnění. K jejich převozu jsme vděčně využili náš nový přívěs.

Děkujeme.