O zvládání hněvu v poradně

V úterý 21. ledna bylo v poradně Cesta těhotenstvím živo. Vzdělávací programy pro rodiče s dětmi odstartovaly tématem

Zvládání hněvu aneb hněv může být naším návštěvníkem, ne však trvalým hostem.

Program si přišlo poslechnout 12 maminek s 8 dětmi a byl opravdu živý. Probíhal interaktivní formou a nechybělo video, test, práce ve skupinkách i prezentace.

Maminky odcházely spokojené a s úsměvem. A tak to má být.