Ocenění, které udělalo radost

Za podporu a pomoc těhotným matkám s dětmi získala sociální služba Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech ocenění „Nezisková organizace roku 2020“. Toto ocenění uděloval Pardubický kraj a Koalice nevládek Pardubicka a předávání cen se konalo v Pardubicích.

Během slavnostního odpoledne, na kterém za naši organizaci převzala ocenění sociální pracovnice azylového domu, bylo oceněno pět neziskových organizací, deset odpovědných firem a deset dobrovolníků z Pardubického kraje. Bylo rovněž uděleno sedm speciálních cen členů výběrové komise.

Přečtěte si o našem azylovém domě více.