Individuální péče v azylovém domě

V zájmu zajištění efektivity sociální služby v azylovém domě pracují jeho zaměstnanci s každou klientkou individuálně a snaží se reagovat na konkrétní potřeby jednotlivé maminky.

Příkladem takové individuální podpory je například pravidelné vaření teplého oběda, který klientka připravuje společně s pracovnicí azylového domu.