Pomoc pro lepší komunikaci s dětmi

Klientky azylového domu mohou v rámci projektu Cesta mateřstvím využívat během svého pobytu metodu videotrénink interakcí. Videotrenérka pracuje se zachyceným videozáznamem komunikace klientky s dítětem v domácím prostředí i při hře a pozitivně motivuje klientku k efektivnímu rozvoji jejich dovedností a schopností v komunikaci.

Natočenou nahrávku častokrát se zaujetím sleduje nejen maminka, ale i její dítě.