Poradna Cesta těhotenstvím nejen osobně, ale i online

Na poradnu Cesta těhotenstvím se obrací maminky nejen osobně nebo telefonicky, ale také prostřednictvím e-mailu. Zvlášť v poslední době bylo těchto kontaktů více.  Ne vždy přišlo těhotenství plánovaně, a tak jsme vedle otázek týkajících se průběhu těhotenství a porodu naslouchali rovněž spletitým příběhům, které život někdy píše. Společně s budoucími maminkami jsme se pak zamýšleli nad nastalou situací a hledali možné cesty, jak dál.

V současnosti se již opět můžeme těšit na více osobních setkání a oblíbené vzdělávací programy v poradně.

Přečtěte i o naší poradně více.