Pravidelná setkání s terapeutkou pomáhají

V rámci projektu Cesta mateřstvím přichází každý týden pravidelně do azylového domu terapeutka. S klientkami domu se nejprve setká v rámci skupinové terapie, na které se s nimi věnuje řešení společných témat. Poté následují individuální setkání klientek s terapeutkou. Během nich je prostor pro důvěrné a bezpečné řešení osobnějších problémů každé klientky.

Nahlédněte do projektu Cesta mateřstvím.