Přednáška pro veřejnost o rodinné komunikaci

V rámci projektu Cesta mateřstvím a ve spolupráci s Mateřským centrem Hlinečánek se uskutečnila přednáška psychologa určená jak klientkám azylového domu, tak maminkám z mateřského centra i široké veřejnosti.

V příjemném prostředí mateřského centra se účastníci dozvěděli mnoho zajímavých informací o rodinné komunikaci, kterou mnohým z nás v blízké minulosti zkomplikovala pandemie a s ní související distanční výuka dětí. Lektorka přednášky, paní psycholožka Mgr. Zuzana Říhová, nabídla účastníkům také dost prostoru pro dotazy či řešení konkrétních rodinných situací.