Projekt Cesta mateřstvím pomáhá řešit problémy

V rámci projektu Cesta mateřstvím mohou klientky azylového domu využívat možnost pravidelných setkání s terapeutkou.

Během těchto setkání mohou klientky s terapeutkou hovořit o svých nelehkých životních příbězích a společně hledat motivaci a sílu k řešení problémů. Tuto vzájemnou spolupráci si velmi chválí.

Přečtěte si o projektu Cesta mateřstvím více.