Psaní, které zahřálo u srdce…

Vybavujeme poradnu Cesta těhotenstvím a museli jsme reklamovat jednu skříň. Místo opravy náhradního dílu, došla obratem nová skříň. A dnes dorazila poštou obálka ze stejné firmy, z reklamačního oddělení. Říkala jsem si, že by nějaká zapomenutá součástka?

Obsah mě překvapil a pohladil po duši.
Podívejte se sami…
Na lístku pár řádků s omluvou za vadné zboží a čokoláda.

Tímto děkuji paní Neumannové z firmy B2B partner s.r.o. za pohlazení po duši i čokoládový pozdrav. 🙂

Nedalo mi to nesdílet tento milý zážitek s přáním, kéž by Vaše firma byla příkladem i pro ostatní – pro nás jím jste.

Marcela Holeňová