Rozvíjení pracovních návyků

V rámci projektu Začít znovu je klientkám azylového domu nabízena možnost tréninkového zaměstnání. Maminky v něm mohou získat nejen drobný přivýdělek, ale i šanci rozvíjet své pracovní návyky. Pomáhají nejen v domácích pracích nebo na rozlehlé zahradě, ale pod rukama šikovných klientek vznikají také dekorativní předměty.

Na fotografii klientka vyrábí z marcipánového těsta symbolická miminka, která jako poděkování rozdávají pracovnice domu příležitostně našim dárcům.