Sladké poděkování těm, kdo stojí v první linii

V kuchyni azylového domu se minulou neděli rozvonělo čerstvě upečené cukroví, které postupně přibývalo pod rukama klientek. Ty se společně se svými dětmi a pracovnicemi pečením zapojily do akce pro dobrovolníky, pořádané Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina v Hlinsku. Aktivita měla za cíl potěšit ty, kteří v nynější – koronavirové – době stojí v první linii, a pomáhají druhým.

Bylo hezké předávat zaměstnancům domova seniorů, hasičům, zdravotníkům a mnoha dalším lidem z Hlinska úhledně zabalené balíčky s řezy a cukrovím. Nechybělo ani poděkování za jejich pomoc a nasazení  nejen v této náročné době.

Jiné maminky – již bývalé klientky azylového domu – zase napsaly a s dětmi namalovaly dopisy pro  obyvatele domovů pro seniory, aby je potěšily a zkrátily dlouhé chvíle v karanténě.

Děkuji Lucii Truncové z Dobrovolnického centra za hezkou a inspirující spolupráci. Všem, kdo se zapojili, děkuji za čas strávený při pečení a psaní, aby svými výrobky potěšili ostatní.

Jana Málková