Společný výlet

Léto patří pobytu v přírodě a výletům. Děti klientek azylového domu měly možnost připojit se ke společnému výletu dětí z farního společenství Hlinsko do nedalekého Bílku. Během vydařeného prosluněného dne je čekala jízda vlakem, procházka, hry, soutěže i opékání buřtů. Děti si společně s ostatními výlet moc užily a velmi se jim líbil.

Seznamte se s naším Azylovým domem pro těhotné matky v tísni.