Terapeutická setkání v azylovém domě pomáhají

Projekt Cesta mateřstvím nabízí maminkám v azylovém domě pravidelně účast na terapeutických setkáních.

Individuální terapii s psycholožkou doplňuje také skupinová terapeutická práce s klientkami. Ta poskytuje klientkám prostor pro řešení společných témat v bezpečném prostředí, napomáhá toleranci a pochopení vzájemných vztahů mezi klientkami i rozvoji vlastního potenciálu a sebevědomí.

Seznamte se s projektem Cesta mateřstvím.