Tiskárna, která nám stále fandí

Je to již spoustu let, co tiskárna Optys podporuje Nadační fond Betlém nenarozeným a Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu bezplatným tiskem našich výročních zpráv. Stalo se to pro nás již milou tradicí, že se s prosbou tisku výroční zprávy obracíme právě na ni a nebylo tomu jinak ani letos. Přesto jsem tento rok psala svou prosbu s určitou nejistotou, vždyť rok trvající pandemie může mnohé změnit…

O to milejší bylo mé překvapení, když z tiskárny přišla vstřícná odpověď, že i v letošním roce můžeme s jejich pomocí počítat. Děkujeme a jsme rádi nejen za tuto vítanou pomoc, ale také za věrnou podporu, která trvá i v období ne zrovna snadném. Moc si toho vážíme.

Veronika Bučová