Tréninkové zaměstnávání klientek azylového domu

Klientky azylového domu, které  pracují v tréninkovém zaměstnání v rámci projektu Začít znovu, pravidelně pomáhají také s provozem obchůdku Na jevišti. Obchůdek uklízejí, rovnají a doplňují oblečení i další zboží.

Tentokrát se společně s maminkou přišel do obchůdku podívat i malý Kristiánek.