Účinná pomoc maminkám v azylovém domě

Maminkám v azylovém domě je nabízena účinná pomoc prostřednictvím individuálního plánování, které jim pomáhá vyřešit jejich konkrétní obtížnou situaci. Každá klientka má v azylovém domě k dispozici svou klíčovou pracovnici. S tou se při individuálním plánování pravidelně setkává, hovoří spolu o jednotlivých klientčiných potřebách a stanovují cíle, kterých si klientka přeje dosáhnout. Společně tak plánují dílčí kroky, které k dosažení cílů povedou.

Přečtěte si o našem azylovém domě více.