Velké díky z azylového domu

V tomto zvláštním čase a režimu se můžeme setkat také s mnohou lidskou vstřícností a pomocí. Zažili jsme to také v našem azylovém domě. Na prosbu, že jedna klientka potřebuje tlakoměr, se Vaše nabídky jen hrnuly…

A moc děkujeme také panu Mirku Křesťanovi ze skautského střediska Skála Hlinsko a panu Petru Čihákovi za dar tolik potřebných roušek.

Říká se, že v nouzi poznáš přátele. Poznáváme je také – i ve Vás! Děkujeme!