Vítaný příspěvek pro tuto dobu

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který nám v rámci dotačního programu Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie svým příspěvkem pomohl zakoupit pro náš azylový dům čisticí a hygienické potřeby včetně dezinfekce a ochranné pomůcky pro pracovnice v přímé péči.

Vážíme si této pomoci a jsme za ni vděčni.