Obchůdek Na jevišti

K založení obchůdku Na jevišti dovedla pracovníky azylového domu zkušenost se zacházením darů dárců – použitého oblečení – které je určeno klientkám a dětem azylového domu. Postupem času se pomoc tohoto typu stala natolik bohatou, že pracovnice domu přemýšlely nad tím, jak oblečení dobře využít. Třeba i pro potřebné za hranicemi azylového domu.

Smysl obchůdku vidíme v tom, že oblečení poslouží lépe potřebným. Tím je zároveň lépe naplněno i přání dárců – aby oblečení, které darovali, ještě pomáhalo.


Obchůdek Na jevišti: 
Jana Málková
Hamry 107, 539 01 Hlinsko
e-mail: malkova@dlanzivotu.cz, tel.: 469 311 021, mobil: 739 302 619