Pomáhejte s námi

DARUJME.CZ

Svůj dar můžete zaslat také prostřednictvím formuláře

 

DAR NA ÚČET

Každý dárce z řad fyzických i právnických osob může poskytnout pomoc svým jakkoli velkým či malým finančním darem. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese: kontakt@dlanzivotu.cz.

Bankovní spojení: 35-1755670277/0100


Fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2% základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Zaměstnanec tento nárok uplatňuje tak, že odevzdá doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku.


VĚCNÉ DARY

Právnické i fyzické osoby mohou věnovat věcný dar. V případně tohoto daru nás prosím kontaktujte

 

DOPORUČENÍ

Můžete pomoci také tím, že s naším dílem souzníte a předáte těhotné ženě nebo matce s dětmi v nesnázích kontakt na Azylový dům pro těhotné ženy v tísni nebo poradnu Cesta těhotenstvím.

 

SLUŽBY

Firmy mohou také nabídnout své služby zdarma, nebo za zvýhodněné ceny. V případě, že byste s námi rádi spolupracovat, kontaktujte nás.