Poslání organizace a její historie

Poslání organizace

S vědomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před narozením, nabízí společnost pomoc a ubytování těm matkám, kterým se přijetí počatého života tak zkomplikovalo, že přemýšlejí nad jeho ukončením.

V rámci uvedených obecně prospěšných služeb společnost poskytuje sociální službu Azylový dům pro těhotné matky v tísni a další služby v oblasti podpory rodiny.

 

Propojení s Nadačním fondem Betlém nenarozeným

Nadační fond Betlém nenarozeným byl založen po několikaleté přípravě v roce 1997 jako odezva na nově se formující a v podstatě odlišný postoj k životu, než jak byl naším prostředím a kulturou staletí nesen, kde rodina v sobě zahrnovala úctu k životu od početí až po přirozenou smrt. Svou činností chce nadační fond napomáhat chránit především nenarozené děti, které jsou současným pojetím hodnot nejvíce ohroženy, mají minimální právní ochranu a nemohou se samy bránit.

Protože nadační fond nemůže být poskytovatelem sociální služby, založil v roce 2002 Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu.

V letech 2003 – 2007 nadační fond zrekonstruoval budovu Azylového domu pro těhotné matky v tísni a předal ji do bezplatné výpůjčky Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu, která zajišťuje tuto službu od roku 2008 až dosud.

Mezi oběma organizacemi pokračuje intenzivní vzájemná spolupráce. Obecně prospěšná společnost Dlaň životu rozvíjí projekty a snaží se zajišťovat jejich realizaci i finanční zdroje. Nadační fond se od otevření azylového domu nadále stará o jeho údržbu včetně přilehlé zahrady a finančně podporuje provoz azylového domu i dalších projektů Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu.  K naplnění poslání obou organizací pomáhá také dalšími dobrovolnickými aktivitami – více informací o nadačním fondu zde.