Projekty

Realizujeme projekty, které se zaměřují na prorodinné aktivity:

PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM

Nabízí preventivní podporu, případně i pomoc v tíživé situaci zejména těhotným ženám, partnerům a rodičům s dětmi do čtyř let. Tato podpora je realizována formou nabízených aktivit, poradenství a vzdělávání se zaměřením zejména na období těhotenství, porodu a péči o děti raného věku.

Poradna Cesta těhotenstvím se nachází v Ostravě na Sokolské třídě 244/27 a je projektem Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu.

Podpora v roce 2024


      

 

 

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Projekt podpořil Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.

Podpora v předešlých letech

Podpora v roce 2023

             

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Projekt podpořil Nadační fond Betlém nenarozeným, společnost Fortemix a další dárci.


Podpora v roce 2022

             

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Projekt podpořil Nadační fond Betlém nenarozeným, společnost Fortemix, s. r. o. a další dárci.


Podpora v roce 2021

         

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Projekt podpořil také společnost TPA Audit s.r.o., Fortemix produkce s.r.o. a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2020

                       

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2019

                          

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Projekt podpořil také Moravskoslezský kraj,  KŘÍDLENÍ nadační fond, Obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Nadační fond SBERBANK CZ, Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2018

                  

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Statutární město Ostrava, Nadační fond RESIDOMO, ArcelorMittal Ostrava, a. s. a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2017

                

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Statutární město Ostrava, Nadační fond RESIDOMO a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2016

                   

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Úřad práce v Ostravě, ArcelorMittal Ostrava, a. s. a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2015

                     

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Úřad práce v Ostravě, ArcelorMittal Ostrava, a. s. a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2014

     

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2013

            

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Úřad práce v Novém Jičíně, ArcelorMittal Ostrava, a. s. a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2012

        

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Úřad práce v Novém Jičíně a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2011

           

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, ArcelorMittal Ostrava, a. s. a Nadační fond Betlém nenarozeným.

AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ MATKY V TÍSNI

Cílem služby je podpořit klientku tak, aby před ukončením pobytu v azylovém domě měla zajištěno vhodné bydlení, pečovala adekvátně o své dítě a zvládala úkony, které jsou v souvislosti s mateřstvím v naší společnosti považovány za běžné. Klientce ohrožené domácím násilím je poskytnuto bezpečné zázemí.

Cílem služby je klientka, která zvládá řešit nároky běžného života vlastními silami bez podpory sociální služby.

Azylový dům pro těhotné matky v tísni se nachází v Hamrech u Hlinska.

Podpora v roce 2024


       

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus v rámci realizace projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji. Cílem projektu je zajistit dostupnost sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení a osobní asistence pro osoby s PAS. Poskytováním těchto služeb minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci.

Projekt podporuje služby „azylové domy“ s cílovou skupinou pro ženy a rodiny s dětmi v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Mezi nimi je podporován také Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska.

Sociální služba Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska je zařazena do Sítě sociálních služeb v Pardubickém kraji spolufinancovaných z jeho rozpočtu formou účelové dotace.

     

 

 

Dále je  projekt podporován z rozpočtu Města Hlinska,  spolufinancován Nadačním fondem Betlém nenarozeným, Nadací Naše dítě, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a dalšími dárci.

Podpora v předešlých letech

Podpora v roce 2023

       

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus v rámci realizace projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji. Cílem projektu je zajistit dostupnost sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení a osobní asistence pro osoby s PAS. Poskytováním těchto služeb minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci.

Projekt podporuje služby "azylové domy" s cílovou skupinou pro ženy a rodiny s dětmi v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Mezi nimi je podporován také Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska.

Sociální služba Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska je zařazena do Sítě sociálních služeb v Pardubickém kraji spolufinancovaných z jeho rozpočtu formou účelové dotace.

        

 

 

 

 

Dále je   projekt částečně podpořen z  rozpočtu Města Hlinska, spolufinancován Nadačním fondem Betlém nenarozeným, Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové, Nadací ČEZ, Nadací JUST CS, Nadací Naše dítě, Nadačním fondem Na důvěru s. r. o., firmou Recycling - kovové odpady s. s., firmou TPA Valuation & Advisory s. r. o.  a dalšími dárci.


Podpora v roce 2022

                           

Sociální služba Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska je zařazena do Sítě sociálních služeb v Pardubickém kraji spolufinancovaných z jeho rozpočtu formou účelové dotace a z programu víceleté podpory sociálních služeb.

Dále je projekt spolufinancován Nadačním fondem Betlém nenarozeným,  částečně podpořen také z rozpočtu Města Hlinska, Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadací Naše dítě, Nadačním fondem CREDO, společností TPA Audit s.r.o. a dalšími dárci.

Podpora v roce 2021


         

Projekt "Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II." je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby azylové domy pro matky a rodiny s dětmi pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Pardubického kraje.

Projekt podporuje služby "azylové domy" s cílovou skupinou pro ženy a rodiny s dětmi v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Mezi nimi je podporován také Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska.

            

Finanční prostředky na poskytování sociální služby byly poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II. Služba je podpořena také z rozpočtu Města Hlinska, Nadací ČEZ, Nadací JUST CS, Výborem dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Nadačním fondem Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2020

         
Projekt "Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II." je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Pardubického kraje.

Projekt podporuje služby "azylové domy" s cílovou skupinou pro ženy a rodiny s dětmi v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Mezi nimi je podporován také Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska.

                           

Finanční prostředky na poskytování sociální služby byly poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II. Služba je podpořena také z rozpočtu Města Hlinska,  Nadačním fondem 2P, Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové,  Nadací Sirius, Nadací Dobré Dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadačním fondem Josefa Luxe, společností TPA Audit s.r.o., Nadačním fondem Betlém nenarozeným i dalšími dárci.


Podpora v roce 2019

         
Projekt "Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II." je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Pardubického kraje.

Projekt podporuje služby "azylové domy" s cílovou skupinou pro ženy a rodiny s dětmi v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Mezi nimi je podporován také Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska.

                                

Finanční prostředky na poskytování sociální služby byly poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II. Služba je podpořena také z rozpočtu Města Hlinska, Výborem dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadací Sirius, Nadací Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, společností TPA Czech Republic, Nadačním fondem Josefa Luxe, společností Alza.cz, Nadací ČEZ (v rámci aplikace EPP Pomáhej pohybem), Nadačním fondem Betlém nenarozeným i dalšími dárci.


Podpora v roce 2018


                         

Finanční prostředky na poskytování sociální služby byly poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska a nadačním příspěvkem Nadace Naše dítě. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2017


                              

Finanční prostředky na poskytování sociální služby byly poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska a nadačním příspěvkem Nadace Naše dítě. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2016


                        

Finanční prostředky na poskytování sociální služby byly poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska a nadačním příspěvkem Nadace Naše dítě. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2015

               

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2014

                     

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2013

                     

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným, Úřad práce Havlíčkům Brod a další dárci.


Podpora v roce 2012

                                 

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným, Úřad práce Havlíčkům Brod a Chrudim a další dárci.


Podpora v roce 2011

                  

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska a Pardubického kraje. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.

PROJEKT CESTA MATEŘSTVÍM

Cílem projektu je rozvoj rodičovských kompetencí u matek ubytovaných v azylovém domě pro těhotné matky v tísni a matky s dětmi do 7 let.

V rámci realizovaných aktivit jsou vytvářeny příležitosti k intenzivnější práci s klientkami na osvojení a rozvinutí mateřské role.

Také v roce 2023 se tato práce s klientkami soustředí především na rozvoj komunikačních dovedností v rámci setkávání s psychologem a na zlepšení komunikace mezi matkou a dítětem prostřednictvím videotréninku interakcí.

Podpora v roce 2024


          

 

 

Aktivity projektu Cesta mateřstvím jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt je podpořen také z rozpočtu Města Hlinska a Nadačním fondem Betlém nenarozeným.

Podpora v předešlých letech

Podpora v roce 2023

        

 

 

Aktivity projektu Cesta mateřstvím jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podporuje také Město Hlinsko, Pardubický kraj a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2022

          

Aktivity projektu Cesta mateřstvím jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podporuje také Město Hlinsko a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2021

        

Aktivity projektu Cesta mateřstvím jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podporuje také Město Hlinsko a Nadační fond Betlém nenarozeným.

Podpora v roce 2020


         

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Město Hlinsko a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2019

         

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Pardubický kraj, Město Hlinsko a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2018

                

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Město Hlinsko, Pardubický kraj, Nadace Naše dítě a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2017

                

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Město Hlinsko, Pardubický kraj, Nadace Naše dítě a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2016

        

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Město Hlinsko, Pardubický kraj a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2015

    

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2014

         

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Nadace Naše dítě a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2013

          

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Nadace Naše dítě a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2012

   

Aktivity projektu Cesta mateřstvím jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Nadace Terezy Maxové dětem a  Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2011

   

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným.

PROJEKT ZAČÍT ZNOVU

Projekt je realizován od roku 2011 a má podobu tréninkového zaměstnávání matek, klientek Azylového domu pro těhotné matky v tísni, formou dohody o provedení práce.

Klientky azylového domu jsou většinou matky dětí předškolního věku. Na nesnadné účasti těchto žen na trhu práce se podílí zejména umístění azylového domu (malá obec vzdálená 3 km od města), obecná nedostupnost zaměstnání v lokalitě a nedostatečné spojení MHD. Většina klientek nemá pracovní zkušenosti, mnohdy neměly možnost zahlédnout pracovní režim ani u svých rodičů.

Cílem projektu je nabídnout klientkám drobný přivýdělek dle jejich časových možností v rámci péče o dítě a tak jim dát prožít, že pokud pracují, mohou si za získané peníze něco pořídit nebo řešit svou finanční či dluhovou situaci. Drobné zaměstnávání může mít pozitivní dopad také na psychiku klientek, může jim zprostředkovat poznání, že mohou a umí pracovat a tak zvýšit v budoucnu naději na jejich uplatnění na běžném trhu práce. Současně si uvědomujeme, že životní styl klientek vtiskuje do jisté míry vzorce chování také jejich dětem.

Podpora v roce 2024


Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným a dárců – fyzických osob.

Podpora v předešlých letech

Podpora v roce 2023

    

Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu 2P,  dalších dárců skrze Burzu filantropie, Nadačního fondu Betlém nenarozeným a dárců - fyzických osob.


Podpora v roce 2022

Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným a dalšími partnery skrze Burzu filantropie. 


Podpora v roce 2021

Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.

Podpora v roce 2020


Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným. Svým velkorysým darem projekt podpořili také manželé Hubačovi.


Podpora v roce 2019

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným. Svým velkorysým darem projekt podpořili také manželé Hubačovi.


Podpora v roce 2018

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2017

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2016

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2015

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným a Úřadu práce v Novém Jičíně.


Podpora v roce 2014

         

Projekt byl realizován s podporou Nadace Člověk člověku, Úřadu práce v Novém Jičíně, firmou TPA Horwath Audit s.r.o. a Nadačního fondu Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2013

 

Projekt byl realizován s podporou Nadace Člověk člověku, Nadačního fondu Betlém nenarozenýma a darů fyzických osob.


Podpora v roce 2012

   

Projekt byl realizován s podporou Nadace Člověk člověku (částkou 25 000 Kč), Nadačního fondu J&T (částkou 49 500 Kč na vybavení šicí dílny) a Nadačního fondu Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2011

    

Projekt byl realizován s podporou Nadace Člověk člověku a Nadačního fondu Betlém nenarozeným.

PROJEKT NADĚJE

Projekt Naděje vznikal postupně v průběhu let jako odpověď na situaci matek a dětí při
odchodu z azylového domu v Hamrech. Tyto matky s dětmi jsou do značné míry
stabilizovány v sociální oblasti, ale často prožívají absenci či nedostatečnost běžných rodinných vazeb, spontánní podpory či doprovázení.

Cílem projektu je podpora matek a dětí po odchodu z azylového domu v Hamrech v získávání optimální účasti na životě běžné společnosti, zejména v oblasti vztahové, hodnotové a vhodným využitím volného času.

Projekt významně postaven na osobním zájmu a motivaci klientky či dítěte cílenou podporu využívat. Na realizaci projektu se významně podílejí dobrovolníci.

Projekt je realizován od roku 2021.

Podpora v roce 2024


Projekt je realizován s podporou Fondu pro rodiny a Nadačního fondu Betlém nenarozeným. 

Podpora v předešlých letech

Podpora v roce 2023

Projekt je realizován s podporou Pardubického kraje, Fondu pro rodiny a Nadačního fondu Betlém nenarozeným. 


Podpora v roce 2022

Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2021

Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.


TÁNÍ LEDŮ

Cílem projektu je příprava a realizace smysluplně prožitého dne v přírodě pro 100 až 120 dětí. Smyslem akce a jejího programu je zprostředkovat dětem i dospívajícím pohled na pozitivní lidské hodnoty, jež život člověku nabízí, a nabídnout tak účastníkům příležitost k ujasnění si vlastních postojů k nim.

Podpora v roce 2024

Realizováno ve spolupráci s organizací Junák – český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. a finanční podporou Pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.

Podpora v předešlých letech

Podpora v roce 2023

Realizováno ve spolupráci s organizací Junák - český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. a finanční podporou Pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.

Podpora v roce 2022

Realizováno ve spolupráci s organizací Junák - český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s.


CESTA VE SVÍTÁNÍ

Cílem projektu je nabídnout mladým lidem od 13 do 20 let prostor k setkání, vzájemnému sdílení i sebepoznání při společné zážitkové aktivitě. Pro mladé lidi je připraven večer se společným programem a pak den v přírodě plný překvapení, zážitků i tichého zamyšlení.

Podpora v roce 2024

Realizováno ve spolupráci s organizací Junák – český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s.

Podpora v předešlých letech

Podpora v roce 2022

Realizováno ve spolupráci s organizací Junák - český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. a finanční podporou Pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.

 


CESTA DOSPÍVÁNÍM

Jedná se o víkendový program pro dospívající dívky ve věku od 12 do 16 let zaměřený na doprovázení v jejich dospívání při hledání a poznávání sebe sama. Snahou aktivity je pomoci dívkám rozumět svému tělu i prožívání, podpořit je v jejich dozrávání na cestě dospíváním.

Podpora v roce 2024

Projekt byl realizován s podporou Pardubického kraje.

Podpora v předešlých letech

Podpora v roce 2023

Projekt byl realizován s podporou Pardubického kraje.

Podpora v roce 2022

Realizováno ve spolupráci s Centrem pro rodinu BIHK.


POHÁDKA NEJEN PRO DĚTI

Projekt zahrnuje přípravu a realizaci pohádkového představení pro děti a podporuje rodinu i vztahy mezi rodiči a dětmi prostřednictvím společně prožívané tvořivé aktivity.


Ukončené projekty

INTEGRAČNÍ POBYT PRO VDOVY A MATKY S DĚTMI Z UKRAJINY

Týdenní integrační pobyt je určen pro vdovy a matky s dětmi z Ukrajiny, které v důsledku války přišly do ČR se statusem uprchlíků.

Projekt nabízí těmto matkám a dětem  prostor pro odpočinek v rovině tělesné, psychické, sociální i duchovní. Poskytuje oporu pro překonávání jazykových i kulturních bariér, skupinové i individuální sezení s terapeutkou, vzdělávací setkání s lektory nebo duchovním a další tvořivé aktivity. Pro děti je v průběhu pobytu zajištěno hlídání v době programu pro matky i další společné volnočasové aktivity.

První integrační pobyt byl v srpnu roku 2022 realizován s podporou Statutárního města Ostrava, Nadace ČEZ, Nadace VIA a majitele rekreačního střediska Synodos pana Dušana Hoppa. Druhý pobyt byl realizován v říjnu 2022 za podpory Nadace VIA, Nadačního fondu Betlém nenarozeným a majitele rekreačního střediska Synodos pana Dušana Hoppa.