Projekt Začít znovu

PROJEKT ZAČÍT ZNOVU

Projekt má v roce 2020 již desátým rokem podobu tréninkového zaměstnávání matek, klientek Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, formou dohody o provedení práce.

Klientky azylového domu jsou většinou matky dětí předškolního věku. Na nesnadné účasti těchto žen na trhu práce se podílí zejména umístění azylového domu (malá obec vzdálená 3 km od města), obecná nedostupnost zaměstnání v lokalitě a nedostatečné spojení MHD. Většina klientek nemá pracovní zkušenosti, mnohdy neměly možnost zahlédnout pracovní režim ani u svých rodičů.

Cílem projektu je nabídnout klientkám drobný přivýdělek dle jejich časových možností v rámci péče o dítě a tak jim dát prožít, že pokud pracují, mohou si za získané peníze něco pořídit nebo řešit svou finanční či dluhovou situaci. Drobné zaměstnávání může mít pozitivní dopad také na psychiku klientek, může jim zprostředkovat poznání, že mohou a umí pracovat a tak zvýšit v budoucnu naději na jejich uplatnění na běžném trhu práce. Současně si uvědomujeme, že životní styl klientek vtiskuje do jisté míry vzorce chování také jejich dětem.

Podpora v roce 2020


Projekt je realizován s podporou fyzických osob a Nadačního fondu Betlém nenarozeným.

Podpora v roce 2019

Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným. Svým velkorysým darem projekt podpořili také manželé Hubačovi.

Podpora v roce 2018

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.

Podpora v roce 2017

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.

Podpora v roce 2016

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.

Podpora v roce 2015

  

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným a Úřadu práce v Novém Jičíně.

Podpora v roce 2014

           

Projekt byl realizován s podporou Nadace Člověk člověku, Úřadu práce v Novém Jičíně, firmou TPA Horwath Audit s.r.o. a Nadačního fondu Betlém nenarozeným.

Podpora v roce 2013

   

Projekt byl realizován s podporou Nadace Člověk člověku, Nadačního fondu Betlém nenarozenýma a darů fyzických osob.

Podpora v roce 2012

       

Projekt byl realizován s podporou Nadace Člověk člověku (částkou 25 000 Kč), Nadačního fondu J&T (částkou 49 500 Kč na vybavení šicí dílny) a Nadačního fondu Betlém nenarozeným.

Podpora v roce 2011

   

Projekt byl realizován s podporou Nadace Člověk člověku a Nadačního fondu Betlém nenarozeným.