Poděkování za potravinovou sbírku

V azylovém domě v Hamrech a v Centru Jana XXIII. v Hlinsku proběhla od pondělí 18. listopadu do neděle 24. listopadu potravinová sbírka, která byla určena maminkám azylového domu a jejich dětem. Všem dárcům srdečně děkujeme!

Naše díky patří i pomocníkům, kteří se podíleli na organizaci sbírky, především paní Ludmile Pavlišové za úžasnou spolupráci.